Niewykorzystane stypendium w konkursie Erasmus + KA107/2018

 

Do 20 stycznia 2020 r. mogą ubiegać się o stypendium niewykorzystane w konkursie Erasmus + KA107/2018 do Iranu nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

Mobilności do Iranu musi być zrealizowana do 30 czerwca 2020.

Szczegóły dotyczące dokumentów i procedury kwalifikacji:

⇒ Nauczyciele akademiccy: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-nauczycieli-akademickich-2018-2019-badz-2019-2020/

⇒ Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi: http://bwz.uw.edu.pl/konkurs-dla-pracownikow-szkolenia-2018-2019-badz-2019-2020/

Wymagane dokumenty należy złożyć odpowiednio wcześnie u Koordynatora ds. mobilności w swojej jednostce.


Data publikacji: 18 grudnia 2019