Stypendium Fulbright Slavic Award

 

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych do ubiegania się o stypendium Fulbright Slavic Award (FSA) na rok akademicki 2020-2021. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej do 10 stycznia 2020 r. Szczegóły: https://fulbright.edu.pl/slavic/

FSA umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech amerykańskich uniwersytetów współpracujących z Komisją. Konkurs jest skierowany dla pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych ze stopniem minimum doktora, zatrudnionych w polskich jednostkach badawczych, którzy specjalizują się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej lub badają relacje Polski z Unią Europejską.
Stypendium, trwające 3 lub 4 miesiące, umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z trzech poniższych uniwersytetów w USA:

* University of Washington, Seattle, Department of Slavic Languages and Literatures – wyjazd na 3 miesiące: kurs o tematyce literaturoznawczej, filmoznawczej lub kulturoznawczej, w perspektywie historycznej, społecznej lub politycznej, skoncentrowane wokół kultury polskiej;

* University of Illinois, Chicago, School of Literatures, Cultural Studies, and Linguistics – wyjazd na 4 miesiące: kursy o tematyce kulturoznawczej z obszaru gender studies lub filmoznawczej/medioznawczej w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej.

* Ohio State University, Department of Slavic and East European Languages and Cultures – wyjazd na 4 miesiące: kurs dotyczący polskiej kultury i polityki w kontekście europejskim prezentujący relacje Polski z Unią Europejską z perspektywy stosunków międzynarodowych, ekonomii, polityki, tożsamości i historii. Proponowana tematyka może dotyczyć również polityki mediów społecznościowych oraz studiów nad diasporą.

 

 


Data publikacji: 03 grudnia 2019